1.   1. Ποια είναι η GnF
 2.   2. Οι πωλητές σήμερα
 3.   3. Πωλήσεις σε έκθεση
 4.   4. Ηλεκτρονικό Κατάστημα - B2B
 5.   5. Το λογιστήριο
 6.   6. Διεύθυνση Πωλήσεων
 7.   7. Η συνεργασία με τη Regate;

«...η Regate μας έδωσε τη δυνατότητα να γίνουμε πολύ γρήγοροι στην έκθεση, αυξήσαμε τις παραγγελίες, ο πελάτης on-the-spot γνωρίζει τα αναμενόμενά μας αλλά και τα δικά του backorders ... μας έκανε πολύ εύκολη τη ζωή στην έκθεση!»

Η ανάγκη

 • • Αντικατάσταση μη λειτουργικής mobile λύσης από τρίτο προμηθευτή
 • • Ταχύτατη ανίχνευση πελατών και προϊόντων
 • • Φωτογραφικός Κατάλογος Ειδών
 • • Αναμενόμενα από Παραλαβές της Εταιρείας
 • • Back-Orders των πελατών στο Tablet
 • • Παραγγελιοληψία μέσω on-line B2B συστήματος
 • • Reporting για Διευθυντές πωλήσεων

Η λύση της Regate

 • • Οικονομικά Συμφέρουσα Πρόταση για αντικατάσταση της παλιάς μη λειτουργικής λύσης
 • • Χρήση φθηνού αλλά αξιόπιστου εξοπλισμού
 • • Αυτοματοποίηση όλων των δραστηριοτήτων (πώληση, εισπράξεις) του πωλητή μέσω χρήσης tablet
 • • Έξυπνη παρουσίαση προϊόντων στον πελάτη με τη χρήση φωτογραφικού καταλόγου
 • • Χρήση barcode scanning για παραγγελιοληψία σε εκθέσεις
 • • Εκτύπωση Παραγγελίας σε Mobile Printer ή Desktop Printer από το Tablet
 • • Ενοποίηση συστήματος online B2B για παραγγελιοληψία πελατών με πραγματική εικόνα διαθεσιμότητας προϊόντων

Τα οφέλη

 • • Μικρή συνολική επένδυση στη μετάβαση στο νέο σύστημα
 • • Επιτάχυνση όλων των δραστηριοτήτων των πωλητών (επίσκεψη, παραγγελία, καταχωρήσεις, καταγραφές)
 • • Δυνατότητα για πιο πετυχημένες παραγγελίες
 • • Μείωση των backorders
 • • Σωστότερος υπολογισμός παραγγελιών προς προμηθευτές, με βάση τις ανάγκες των πελατών
 • • Εύκολη προσαρμογή σε νέες ανάγκες των τμημάτων πωλήσεων και λογιστηρίου
 • • Άμεση τεχνική υποστήριξη 24/7

Regate in FacebookRegate in TwitterRegate in Youtube Regate in LinkedIn