«Έχουμε καταργήσει εντελώς το χειρόγραφο σύστημα... Οι πωλητές μας βρήκαν στο BizeGate μια σημαντικότατη γραμματειακή υποστήριξη... Έχουμε ό,τι πληροφορία χρειάζεται μια σύγχρονη εταιρεία από το δίκτυο πελατών της πανελλαδικά.»

Η ανάγκη

  • Έλεγχος υπολοίπων και επιτάχυνση εισπράξεων
  • Παρουσίαση προϊόντων στους πελάτες και ακριβής υπολογισμός αξίας/εκπτώσεων
  • Διαχείριση δυνητικών πελατών που δεν είναι καταχωρημένοι στο ERP

Η λύση της Regate

  • Ενσωμάτωση καρτέλας πελάτη με ανάλυση τιμολογίου και φόρμες για ωρίμανση υπολοίπων, εμπορικά και λογιστικά υπόλοιπα, πιστωτικός έλεγχος
  • Ενσωμάτωση τιμοκαταλόγων με τιμές, εκπτώσεις και προσφορές, ώστε ο πωλητής να είναι πλήρως ενήμερος για τον κάθε πελάτη
  • Διαχείριση δυνητικών πελατών (leads) σε διασύνδεση με το ERP και το Entersoft CRM

Τα αποτελέσματα

  • Βελτιώθηκαν σημαντικά οι εισπράξεις
  • Η παραγγελιοληψία είναι πλέον πιο στοχευμένη σε σχέση με τις ιδιαίτερες ανάγκες και το budget του κάθε πελάτη. Επιταχύνθηκε η διαδικασία των αποστολών
  • Έγινε πιο εύκολη η παρακολούθηση νέων και υποψήφιων πελατών, με άμεση συνεννόηση με την εμπορική διεύθυνση.

 

Regate in FacebookRegate in TwitterRegate in Youtube Regate in LinkedIn